Sokrates felsefesini nasıl yayıyordu?

Sokrates'in felsefesini insanlara yayma yöntemi diyaloğa dayalıydı.

f:id:eskilerinsozleri:20200917234108j:plain

Tüm zamanların en unutulmaz felsefi şahsiyetlerinden birisi olan Sokrates kitap yazmayı pek sevmiyordu.

Sokrates felsefe tarihinin en etki yaratan siması ve hatta bazılarına göre felsefenin bizzat kurucusudur. Felsefeyi bol vakti olanların hobisi olmaktan çıkartıp bir sistematiğe oturtması ve belli ilkeler doğrultusunda felsefenin tanımını yaparak insanları bilgi ve erdem elde etmeye teşvik etmesi Sokrates'in felsefenin gerçek babası sayılmasını sağlayan faktörlerdir. Bununla beraber Sokrates'in insanları aydınlatmak için kendine has bir yöntemi vardı ve her ne kadar gayet etkili bir yöntem olsa da yaptığı Sokrates'in tepki görmesine de yol açtı. Sokrates, kendini bir yere kapatıp gizlice kitaplar ve yazılar yazmayı tercih etmiyordu. Sokağa çıkıyor ve karşısında çıkanları inanç ve görüşleri sorgulatacak sorular soruyordu. Sorulara cevap vermek zorunda olan insanlar kendi düşündüklerinin ne kadar temelsiz dogmalardan ibaret olduğunu görüyordu. Böylece Sokrates oldukça ün kazandı ve hem sevilen hem nefret edilen bir insan oldu. Atina soyluları Sokrates'in açıktan görüşlerini yaymasından ve toplumun kabul görmüş bakış açısına karşı çıkmasından pek de memnun değildirler. Zira, halk arasında yayılan Sokrates sözleri yüzünden bir değişimin olacağından ve insanların toplumu bir arada düzen içinde tutan dogmalardan kopacağından endişe etmeye başlamışlardır. Bu yüzden Sokrates'e karşı bir hareket başlattılar ve sonunda onu yargılayıp zehir içerek ölüme mahkum ettiler. Filozofların görüşleri yüzünden öldürülmesi çok da sık görülen bir şey değildir. Sokrates'in en önemli filozoflardan biri olarak öldürülmesi kendi açısından bir talihsizlik olsa da bir yandan da ölümsüzleşmesini ve felsefenin de insan tarafından saygı gören bir uğraş haline gelmesini sağladı. Ne var ki Sokrates'te geriye görüşlerini geleceğe aktaracak bir eser de kalmaıştı. Neyse ki öğrencisi Platon, onun özlü sözlerini kendi kitaplarında alıntılayarak ünlü filozofun görüşlerini kalıcı kıldı. Zaten Sokrates'in ideacı görüşünü benimsediği için Platon sözleri de sonuç olarak Sokrates'in düşüncelerini yansıtmaktadır.